Trình tự, thủ tục Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chia sẻ tin này:

Trình tự, thủ tục Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Pháp luật trực tuyến giới thiệu về trình tự, thủ tục Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

a) Trình tự thực hiện:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ:

Đối với cá nhân: Xuất trình giấy giới thiệu của xã, phường, hoặc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, Toà án.

Đối với tổ chức: phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó (Thanh tra, Toà án, Công an, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Văn phòng luật sư,…)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung yêu cầu:

– Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả.

– Hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung.

Thời gian: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 3: Trả kết quả

– Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Cán bộ trả kết quả, sau khi thu phí hoặc lệ phí đủ.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

.u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec:active, .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8c1c60597c091ecb4662ca94eda022ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Xem thêm:  Những vấn đề pháp lý cần quan tâm khi thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

– Giấy giới thiệu trích lục hồ sơ;

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (nhận phiếu tại Trung tâm).

* Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

h) Lệ phí (nếu có): có.

– Lệ phí địa chính (trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính):

STT

Danh mục lệ phí


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đơn vị tính

Số tiền

01

Hộ gia đình cá nhân tại thị xã

Đồng/lần (hồ sơ)

10.000

02

Các trường hợp khác (huyện)

Đồng/lần (hồ sơ)

5.000

03

Đối với tổ chức

Đồng/lần (hồ sơ)

20.000

-Phí khai thác và sử dụng tài lịêu đất đai:

STT

Danh mục phí

Đơn vị tính

Số tiền

1

Hộ gia đình, cá nhân

Đồng/hồ sơ, tài liệu

100.000

2

Tổ chức

Đồng/hồ sơ, tài liệu

150.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai 2003;

– Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2008 v/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

– Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của BTNMT v/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006 của Bộ tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

– Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật sư Hà Trần


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm